Data ogłoszenia: 2014-03-14
Nr postępowania: AZZP.DT.1.2014
Nazwa postępowania: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania na dostawę sukcesywną kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

treść ogłoszenia w załącznikach

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)