Data ogłoszenia: 2018-06-11
Nr postępowania: AZZP.243.28.2018
Nazwa postępowania: Dostawa kombajnu poletkowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 570798-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Dostawa kombajnu poletkowego

Termin składania ofert: 19.06.2018 r. godz. 09:00


15.06.2018 r. - Modyfikacja treści SIWZ, szczegóły w załączniku

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)