Data ogłoszenia: 2018-06-22
Nr postępowania: AZZP.243.34.2018
Nazwa postępowania: Dostawa ciągnika rolniczego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:
Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 19.06.2018 r. i opublikowane w dniu 22.06.2018 r. 


Ogłoszenie o zamówieniu
nr
2018/S 118-267606
Dostawa ciągnika rolniczego
Numer referencyjny: AZZP.243.34.2018

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)