Data ogłoszenia: 2018-06-26
Nr postępowania: AZZP.243.35.2018
Nazwa postępowania: Dostawa mikroskopu badawczego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 579311-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.

Dostawa mikroskopu badawczego

Termin składania ofert: 04.07.2018 r. godz. 09:00


28.06.2018 r. - dodano odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)