Data ogłoszenia: 2018-07-05
Nr postępowania: AZZP.243.37.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 584261-N-2018 8 z dnia 2018-07-05 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 13.07.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)