Data ogłoszenia: 2018-07-24
Nr postępowania: AZZP.243.39.2018
Nazwa postępowania: Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 593950-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Termin składania ofert: 01.08.2018 godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)