Data ogłoszenia: 2018-08-07
Nr postępowania: AZZP.243.43.2018
Nazwa postępowania: Dostawa urządzenia przenośnego typu tablet
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 601453-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

Dostawa urządzenia przenośnego typu tablet

Termin składania ofert: 07.08.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)