Data ogłoszenia: 2018-08-23
Nr postępowania: AZZP.243.46.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 607570-N-2018 z dnia 2018-08-23 r

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 31.08.2018 r. godz. 09:00


27.08.2018 r. - dodano odpowiedź na pytanie i modyfikację treści SIWZ.


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)