Data ogłoszenia: 2018-08-29
Nr postępowania: AZZP.243.44.2018
Nazwa postępowania: Dostawy broszur naukowo-badawczych i ulotek patentowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” realizowanego przez konsorcjum UTP i UKW
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 610302-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.

Dostawy broszur naukowo-badawczych i ulotek patentowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” realizowanego przez konsorcjum UTP i UKW

Termin składania ofert: 06.09.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)