Data ogłoszenia: 2018-08-30
Nr postępowania: AZZP.243.50.2018
Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia w ramach działania pn.: „Utworzenie sali badawczej z zapleczem z zakresu zoofizjoterapii zwierząt”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 610703-N-2018 z dnia 2018-08-30 r.

Dostawa wyposażenia w ramach działania pn.: „Utworzenie sali badawczej z zapleczem z zakresu zoofizjoterapii zwierząt”

Termin składania ofert: 07.09.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)