Data ogłoszenia: 2018-09-13
Nr postępowania: AZZP.243.53.2018
Nazwa postępowania: Dostawa komputerów przenośnych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

 

Ogłoszenie nr 616620-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

Dostawa komputerów przenośnych

Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)