Data ogłoszenia: 2018-09-27
Nr postępowania: AZZP.243.55.2018
Nazwa postępowania: Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE

w dniu 27.09.2018 r. i opublikowane w dniu 29.09.2018 r. 


  Ogłoszenie o zamówieniu

nr 2018/S 188-424392

Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Numer referencyjny: AZZP.243.55.2018

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (8)