Data ogłoszenia: 2018-10-10
Nr postępowania: AZZP.243.57.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna papieru do drukarek i kopiarek
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:


Ogłoszenie nr 634222-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

Dostawa sukcesywna papieru do drukarek i kopiarek

Termin składania ofert: 18.10.2018 r. godz. 09:00


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)