Data ogłoszenia: 2018-10-11
Nr postępowania: AZZP.243.60.2018
Nazwa postępowania: Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Oraganizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 634751-N-2018 z dnia 2018-10-11 r

Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 19.10.2018 r. godz. 09:00

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.10.2018 - Modyfikacja Formularza Oferty (załącznik nr 1)


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)