Data ogłoszenia: 2018-10-15
Nr postępowania: AZZP.243.62.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 636013-N-2018 z dnia 2018-10-15 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP

Termin składania ofert: 23.10.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)