Data ogłoszenia: 2018-10-17
Nr postępowania: AZZP.243.61.2018
Nazwa postępowania: Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 637685-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.

Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP

Termin składania ofert: 25.10.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)