Data ogłoszenia: 2018-10-18
Nr postępowania: AZZP.243.64.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 638107-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Termin składania ofert: 26.10.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)