Data ogłoszenia: 2018-10-22
Nr postępowania: AZZP.243.67.2018
Nazwa postępowania: Dostawa laptopów dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 639159-N-2018 z dnia 2018-10-22 r

Dostawa laptopów dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 09:00


22.10.2018 r. dodano -  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  nr 500253254-N-2018 z dnia 22-10-2018 r.

25.10.2018 r. dodano - Modyfikacja treści SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)