Data ogłoszenia: 2018-10-23
Nr postępowania: AZZP.243.65.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 639739-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Nr postępowania: AZZP.243.65.2018

Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)