Data ogłoszenia: 2018-10-26
Nr postępowania: AZZP.243.68.2018
Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 641163-N-2018 z dnia 2018-10-26 r.

Dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP 

Termin składania ofert: 05.11.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)