Data ogłoszenia: 2018-10-26
Nr postępowania: AZZP.243.66.2018
Nazwa postępowania: Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 641600-N-2018 z dnia 2018-10-26 r.

Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego

Nr postępowania: AZZP.243.66.2018

Termin składania ofert: 05.11.2018 r. godz. 09:0031.10.2018 r. - Zamieszczono odpowiedzi na pytania i zmodyfikowano termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert: 06.11.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)