Data ogłoszenia: 2018-10-31
Nr postępowania: AZZP.243.71.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 643095-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki

Termin składania ofert: 08.11.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)