Data ogłoszenia: 2018-10-31
Nr postępowania: AZZP.243.70.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 643193-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Termin składania ofert: 09.11.2018 roku godz. 9:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)