Data ogłoszenia: 2018-11-08
Nr postępowania: AZZP.243.73.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 645623-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)