Data ogłoszenia: 2018-11-22
Nr postępowania: AZZP.243.77.2018
Nazwa postępowania: Dostawa licencji do obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 651996-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Dostawa licencji do obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych


Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)