Data ogłoszenia: 2018-11-23
Nr postępowania: AZZP.243.75.2018
Nazwa postępowania: Dostawa mikroskopu odwróconego fluorescencyjnego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 652737-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

Dostawa mikroskopu odwróconego fluorescencyjnego


Termin składania ofert: 03.12.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)