Data ogłoszenia: 2018-11-29
Nr postępowania: AZZP.243.82.2018
Nazwa postępowania: Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 654923-N-2018z dnia 2018-11-29 r.

Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt


Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)