Data ogłoszenia: 2018-12-07
Nr postępowania: AZZP.243.83.2018
Nazwa postępowania: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 659131-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych

Termin składania ofert: 17.12.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)