Data ogłoszenia: 2018-12-27
Nr postępowania: AZZP.243.85.2018
Nazwa postępowania: Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. projektu:„Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego” nr projektu POIS.01.03.01.-00-0007/16-01
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 664390-N-2018 z dnia 2018-12-27 r.

 Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”

nr projektu POIS.01.03.01.-00-0007/16-01.

Termin składania ofert 2019-01-07, godzina: 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)