Data ogłoszenia: 2019-01-15
Nr postępowania: AZZP.243.4.2019
Nazwa postępowania: Dostawa oleju napędowego i opałowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 503758-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO

Termin składania ofert: 2019-01-23, godzina: 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)