Data ogłoszenia: 2019-01-22
Nr postępowania: AZZP.243.2.2019
Nazwa postępowania: Dostawa aparatury do badań termodesorpcji z powierzchni próbki
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 505925-N-2019 z dnia 2019-01-22 r.

Dostawa aparatury do badań termodesorpcji z powierzchni próbki


Termin składania ofert: 01.02.2019 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)