Data ogłoszenia: 2019-02-04
Nr postępowania: AZZP.243.7.2019
Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 509900-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)