Data ogłoszenia: 2019-03-06
Nr postępowania: AZZP.243.16.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 521949-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki

Termin składania ofert: 2019-03-14, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)