Data ogłoszenia: 2019-03-21
Nr postępowania: AZZP.243.17.2019
Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 528163-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.

Termin składania ofert: 29.03.2019 r. godz. 10:00

2019-03-28 - Zamieszczono odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ.

UWAGA! Nowy termin składania ofert 03.04.2019 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)