Data ogłoszenia: 2019-04-05
Nr postępowania: AZZP.243.24.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 533812-N-2019 z dnia 2019-04-05 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 2019-04-15, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)