Data ogłoszenia: 2019-04-10
Nr postępowania: AZZP.243.25.2019
Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń drukujących
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 535668-N-2019 z dnia 2019-04-10 r. 

Dostawa urządzeń drukujących

Termin składania ofert: 2019-04-18, godzina: 10:00


Dnia 12.04.2019 - dodano odpowiedzi na zapytania i zmodyfikowano treść SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)