Data ogłoszenia: 2019-05-15
Nr postępowania: AZZP.243.41.2019
Nazwa postępowania: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 547960-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. 

Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Termin składania ofert: 2019-05-23, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)