Data ogłoszenia: 2019-05-21
Nr postępowania: AZZP.243.36.2019
Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 549991-N-2019 z dnia 2019-05-21 r.

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.

Termin składania ofert 2019-05-29, godzina: 10:00

 Ogłoszenie nr 540104886-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.

UWAGA!!! Nowy termin składania ofert 2019-05-31,

godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)