Data ogłoszenia: 2019-05-23
Nr postępowania: AZZP.243.42.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 550928-N-2019 z dnia 2019-05-23 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 2019-05-31, godzina: 10:00

Dnia 24.05.2019 - dodano modyfikację treść SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)