Data ogłoszenia: 2019-07-22
Nr postępowania: AZZP.243.50.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 576576-N-2019 z dnia 2019-07-22 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 2019-07-30, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)