Data ogłoszenia: 2019-07-23
Nr postępowania: AZZP.243.49.2019
Nazwa postępowania: Dostawa programu komputerowego do symulacji odkształceń struktur spawanych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:


Ogłoszenie nr 577456-N-2019 z dnia 2019-07-23 r.

Dostawa programu komputerowego do symulacji odkształceń struktur spawanych

 Termin składania ofert: 2019-07-31, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)