Data ogłoszenia: 2019-07-30
Nr postępowania: AZZP.243.52.2019
Nazwa postępowania: Dostawa systemu ultrasonicznego do badań zmęczeniowych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 579483-N-2019 z dnia 2019-07-30 r. 

Dostawa systemu ultrasonicznego do badań zmęczeniowych

Termin składania ofert: 2019-08-12, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)