Data ogłoszenia: 2019-07-31
Nr postępowania: AZZP.243.48.2019
Nazwa postępowania: Dostawa infrastruktury serwerowej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/245047


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)