Data ogłoszenia: 2019-08-09
Nr postępowania: AZZP.243.58.2019
Nazwa postępowania: Dostawa fantomów, modeli oraz szkieletów zwierząt dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 584506-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

 Dostawa fantomów, modeli oraz szkieletów zwierząt dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Termin składania ofert: 2019-08-19, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)