Data ogłoszenia: 2019-08-21
Nr postępowania: AZZP.243.57.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 588290-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 2019-08-29, godzina: 10:00


Nowy termin składania ofert: 2019-09-02, godzina: 10:00

Dnia 27.08.2019 - dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (540178497-N-2019), modyfikację treść SIWZ oraz pytania i wyjaśnienia do SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)