Data ogłoszenia: 2019-08-26
Nr postępowania: AZZP.243.59.2019
Nazwa postępowania: Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 589653-N-2019 z dnia 2019-08-26 r.

Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii

Termin składania ofert: 2019-09-03, godzina: 10:00

UWAGA !!! Nowy Termin składania ofert: 2019-09-06, godzina: 10:00

UWAGA !!! Nowy Termin składania ofert: 2019-09-09, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)