Data ogłoszenia: 2019-08-29
Nr postępowania: AZZP.243.63.2019
Nazwa postępowania: Dostawa fantomów psów
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 591128-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa fantomów psów

 Termin składania ofert: 2019-09-06, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)