Data ogłoszenia: 2019-08-30
Nr postępowania: AZZP.243.62.2019
Nazwa postępowania: Dostawa dynamicznego analizatora termomechanicznego (DMA) wraz z wyposażeniem
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Dostawa dynamicznego analizatora termomechanicznego (DMA)
wraz z wyposażeniem


Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/251902


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)