Data ogłoszenia: 2019-09-10
Nr postępowania: AZZP.243.65.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 595261-N-2019 z dnia 2019-09-10 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt


Termin składania ofert: 2019-09-18, godzina: 10:00

Dnia 12.02.2019 r. dodano Modyfikację treści SIWZ oraz Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)