Data ogłoszenia: 2019-09-16
Nr postępowania: AZZP.243.69.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 597843-N-2019 z dnia 2019-09-16 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP


Termin składania ofert: 2019-09-24, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)